logistique

Dział Logistyki zapewnienia kontrahentom ciągłość dostaw i optymalizuje kosztów przewozu, przeładunku oraz składowania towarów. Posiadamy własny tabor samochodów ciężarowych do przewozu towarów luzem, ponadto współpracujemy z terminalami portowymi, elewatorami w głębi kraju oraz licznymi firmami transportowymi. Organizujemy przewozy morskie i samochodowe dzięki dogodnej bazie na styku wielu dróg komunikacyjnych morskich i lądowych w zachodnio-północnej Polsce.
Skala realizowanych zleceń logistycznych umożliwia nam elastyczne działanie i skuteczną optymalizację kosztów transportu. Sprawnie godzimy interesy producentów oraz przetwórców, zapewniamy naszym odbiorcą skuteczny, efektywny i bezpieczny łańcuch dostaw, zgodny z procedurami GMP+ i Redcert.

Szczegółowych informacji udziela Dział Logistyki:

Dyrektor - Marcin Kulesza
tel: +48 660 717 049
email: kulesza@polishagri.pl

Facebook

Likebox curseur Pro pour WordPress